Член на Българската Търговско-Промишлена Палата  www.bcci.bg

 

Български

Новини

( 2 Новини )
  • 22/06/2020 10:30
  • |
  • 0 коментара
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2020 г. д
  • 17/06/2020 13:23
  • |
  • 0 коментара
Европейската комисия даде начало на основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, който включва обществена консултация, с която се търси мнението на Европейския парламент, държавите членки, заинтересованите страни и гражданското общество. Целта на Комисията е да изгради консенсус за нова средносрочна ориентация за търговската политика на ЕС в отговор на новите глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени от кризата, породена от коронавируса. Един силен Европейски съюз се нуждае от силна търговска и инвестиционна политика, която да бъде в подкрепа на икономическото възстановяване, създаването на качествени работни места, защитата на европейските предприятия от нелоялни вътрешни и чуждестранни практики и гарантирането на съгласуваност с по-широките приоритети в областта на устойчивото развитие, изменението на климата, цифровата икономика и сигурността. Резултатите от тази консултация ще послужат като основа при изготвянето на съобщение, което ще бъде публикувано към края на годината. Окончателният преглед ще бъде резултат от прозрачен и приобщаващ процес, който ще включва обществена онлайн консултация, обсъждания с Европейския парламент и държавите членки, както и работа със съответните заинтересовани страни и представители на гражданското общество.
© 2019 - 2024 Всички права запазени