Член на Българската Търговско-Промишлена Палата  www.bcci.bg

 

Български

Полезна информация

Инкотермс

 Условия на доставка

„Инкотермс“(Incoterms) са правила, които са създадени, за да улеснят договарящите страни и да премахнат евентуални недоразумения. Те могат да бъдат разделени на групи според разпределението на задълженията между двете договарящи се страни.

Контейнери

Видове контейнери и тяхното приложение.

Контейнерът е стандартизиран (ISO 668, ISO 1491) стоманен голямообемен съд за многократна употреба с форма на кутия, предназначен за превоз на различни видове товари с автомобилен транспорт, железопътен транспорт и воден транспорт (най-вече морски). Транспортните контейнери се обработват със специално произведени за целта кранове, съхраняват се в специализирани контейнерни терминали и се превозват по море със специализирани контейнерни кораби.

© 2019 - 2023 Всички права запазени