Член на Българската Търговско-Промишлена Палата  www.bcci.bg

 

Български

Контейнери

Видове контейнери

          Стандартни контейнери

Стандартните контейнери са многофункционални и са подходящи за всички видове генерален товар. Според наличието на врати на контейнерите, те могат да се разделят:

  • Контейнер с врати в единия/в двата края(на късата страна)
  • Контейнер с врати в единия/в двата края, както и странични такива по цялата дължина от едната/двете страни(на дългата страна)
  • Контейнер с врата в единия/двата края и врата от едната/двете му дълги страни.

Според размера си, контейнерите са:

          20‘DV (Dry  Van) Стандартен 20‘(футов) контейнер това е най-разпространения тип контейнер, който се приема за базова мерна единица в контейнерния превоз 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit).

          40‘DV(Dry Van) Стандартен 40’ контейнер  – приема се за 2 TEU.

          40’ High Cube Стандартен - по-висок от стандартните контейнери.

          (OTC) Открит отгоре контейнер

          Открит отгоре (Open Top) 40’/20' футов контейнер– Отгоре контейнерът е с брезент. Подходящ за високи товари и такива, които изискват товарене с кран отгоре.

         (FRC) Flat Rack контейнер

          Flat Rack 20’ контейнер (FRC)/40’– Тези контейнери представляват дървена платформа, играеща ролята на под, около която има метална рамка, към която се прикрепят стени в двата края. За да е сигурен транспорта на стока с такива контейнери се използват обезопасителни въжета и странични греди. Подходящ за тежки и извънгабаритни товари.

         (Reefer Container) Хладилен

         Хладилен 20‘ (RС)/40‘ – Този тип контейнери са подходящи за транспортиране на стока, която изисква температурен режим. Охлаждането на контейнера може да става посредством азот или въглероден диоксид и температурни релета или чрез специална система, интегрирана в контейнера, която обаче ограничава от мястото за товара.

Контейнеровоз (морски транспорт)

Контейнеровоз (сухопътен транспорт)

© 2019 - 2023 Всички права запазени