Член на Българската Търговско-Промишлена Палата  www.bcci.bg

 

Български

Услуги

Консолидация на товари

Оптимални логистични решения за Вашите товари, включително съхранение, етикетиране, маркиране с всички видове маркировка на товар и опаковка.

Най-добри условия при превоз и обединяване на групажи от и за Европа, Израел, Русия, Китай с всякакъв вид транспорт.

Документообработка и контрол на всеки етап.

Международна търговия

Дългогодишен опит в международната търговия  със стоки и услуги.

Вътрешнообщностни доставки(ВОД) и придобивания(ВОП).

Движение на стоки в режими Внос/Износ

Минимални срокове за изпълнение и оптимизация на Вашите расходи.

Висококвалифициран персонал

Сертифициране и подкрепа за Вашия бизнес

Консултация, подготовка и изпълнение на Вашите проекти.

Мениджър 24/7

Готови решения за широк асортимент услуги

Съдействие при сертифициране по европейски, руски и световни регламенти

Пълен контрол с успешен краен резултат от А до Я

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ

Аутсорсинг

Международни доставки

Спедиция и транспорт

Митнически формалности

© 2019 - 2023 Всички права запазени